AGM 2020 / CBC 2020

The Learned Society of Wales Annual General Meeting will take place  on Wednesday 20th May 2020.

Due to the Covid-19 pandemic, the AGM will be conducted remotely via Zoom. The AGM letter below contains instructions on joining the meeting by Zoom.

Fellows can join the meeting from 3.00pm and the formal business will begin at 3.30pm.

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru dydd Mercher, 20 Mai 2020.

Oherwydd pandemig Covid19 cynhelir y cyfarfod drwy Zoom. Mae’r llythyr isod yn cynnwys cyfarwyddiadau ymuno â’r cyfarfod drwy Zoom

Gall Cymrodyr ymuno â’r cyfarfod o 3.00pm, a bydd y busnes ffurfiol yn dechrau am 3.30pm.

To view the Agenda and Papers for the meeting, please click on the links below

Cliciwch ar y linciau isod i weld yr Agenda a’r Papurau ar gyfer y cyfarfod

01. Agenda Letter – Bilingual

02. Agenda

03. AGM 2019 Minutes

03. Cofnodion y CBC 2019

04. Governance Matters AGM 2020

05. Annual Report and Accounts 2018-19 and Appointment of Auditors

06. Fellowship Matters AGM 2020

07.  Election of new Fellows 2019 20