Cyfweliad gyda Syr John Cadogan

Bu Adam Walton yn cyfweld â Syr John Cadogan, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yn ei gartref, a chafwyd sgwrs fywiog ac eang. Mae’r ddau’n edrych yn ôl dros yrfa wyddonol Syr John ac yn trafod pwysigrwydd ymchwil wyddonol bur, ei bryderon am effeithiolrwydd ffynonellau ynni adnewyddol a pham mae wedi cymryd cyhyd i Gymru gael ei Chymdeithas Ddysgedig ei hun.

Darlledwyd: BBC Radio Wales, Science Café, 22 Mawrth 2011 am 7.00pm.

Mae’r Gymdeithas yn ddiolchgar i’r BBC am ryddhau’r recordiad hwn.