Election of President

The President of the Society, Sir John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC PLSW FRS, will complete his term of office at the close of the Annual General Meeting to be held on 14 May 2014.  Council has agreed the procedure for proposing potential candidates for the Presidency and for selecting a preferred candidate whose nomination will be approved by Council for election by the Fellowship.

We invite all Fellows to submit proposals of potential candidates to serve as the Society’s next President.

 

Bydd Llywydd y Gymdeithas, Syr John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC PLSW FRS, yn cwblhau ei dymor yn y swydd ar ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar 14 Mai 2014.  Mae’r Cyngor wedi cytuno ar y drefn ar gyfer cynnig darpar ymgeiswyr i’r Llywyddiaeth ac am ddethol ymgeisydd dewisol y bydd ei enwebiad yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor i’w ethol gan y Gymrodoriaeth.

Rydym yn gwahodd yr holl Gymrodyr i gyflwyno cynigion am ymgeiswyr posibl i wasanaethu fel Llywydd nesaf y Gymdeithas.