Digwyddiadau’r Dyfodol 2014-15

14 Hydref 2014, 5.30pm – 9.00pm Gwesty Mercure Holland House , Caerdydd 

Trafodaeth panel ar rai o’r cyfleoedd cynhyrchu ynni yn yr ardal Afon Hafren.

 Siaradwyr yn cynnwys:  George Ferguson (Maer Bryste), Yr Athro Hywel Thomas FREng MAE FLSW FRS a’r Athro Roger Falconer FREng FLSW.

 I brynu tocyn cliciwch yma

 Ar y cyd â’r RSA (Cymru)

 

7.30 pm Dydd Mercher 15 Hydref 2014 

 Darlithfa Cemeg Fawr, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

 Darlith gan yr Athro Syr John Meurig Thomas DSc ScD HonFREng HonFRSE MAE FLSW FRS

 Darlith y Gymdeithas Gwyddonol Caerdydd  gyda’r Cymdeithas Ddysgedig Cymru


 

27 Hydref  2014 7.30pm, Adeilad Hugh Owen,  Prifysgol Aberystwyth
Darlith gan Dr Robin Chapman FLSW  

 

Darlith gan yr Arglwydd  Richard Harries o Pentregarth

30 Hydref  2014, 7.00pm Darlithfa Faraday, Prifysgol Abertawe


  • Seithfed Colocwiwm Bangor ar Gymru’r Oesoedd Canol 

    8-9 Tachwedd 2014 Prifysgol Bangor
    Cysylltwch â’r Athro Huw Pryce  am ragor o wybodaeth

 

  •  ‘Newid hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau’r gorffennol 

Darlith Flynyddol Edward Lhuyd

Gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

5.30p, 12 Tachwedd, Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe
Gan
Yr Athro Siwan Davies , Prifysgol Abertawe