Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg: Darlithoedd Gan Gymrodyr y Gymdeithas


Gwahoddir chi yn gynnes i’r cyfarfodydd a’r darlithoedd canlynol gan Gymrodyr y Gymdeithas a gynhelir ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, Llandŵ:

 

  • Darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Dylunio’r BLOODHOUND SSC – Y Car 1000 milltir yr awr, gan yr Athro Ken Morgan FREng FLSW, Prifysgol, Abertawe, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 1, Dydd Mercher, 8 Awst, gan ddechrau am hanner dydd. Ceir taflen am y ddarlith yma.

 

  • Darlith yr Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Olion traed rhyddid: George Cadogan Morgan a Chwymp y Bastille gan Dr Mary-Ann Constantine FLSW, Canolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 2, Dydd Llun 6 Awst gan ddechrau am hanner dydd. Ceir taflen am y ddarlith yma.

 

  • Cyfarfod lawnsio’r gyfrol Edward Matthews, Ewenni, gan Yr Athro D. Densil Morgan DD FLSW, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a gynhelir ym Mhabell Prifysgol Cymru, dydd Mawrth 7 Awst, gan ddechrau am 3 o’r gloch; (hefyd, caiff yr Athro Morgan ei holi am y gyfrol gan Catrin Beard, yn y Babell Lên, am 12.45 p.m. ar yr un diwrnod). Ceir taflen am y cyfarfod yma.

 

  • Darlith Lenyddol yr Eisteddfod, Gwlad y Meirw Byw, gan yr Athro Jane Aaron FLSW, Prifysgol Morgannwg, a gynhelir yn y Babell Lên, dydd Mercher 8 Awst, gan ddechrau am 11 o’r gloch. Ceir taflen am y ddarlith yma.

 

  • Bydd Jane Aaron yn sgyrsio ac awduron cyfrolau mwyaf diweddar y gyfres ‘Writing Wales in English’ – Jasmine Donahaye (Whose People? Wales, Israel, Palestine); Damian Walford Davies (Cartographies of Culture), a Daniel Williams (Black Skin, Blue Books), Dydd Gwener 10 Awst am 2.00p.m, Stondin Prifysgol Cymru.

 

*   *   *

You are cordially invited to the following meetings and lectures featuring Fellows of the Society which will be held on the Vale of Glamorgan National Eisteddfod Field, Llandow:

 

  • The Learned Society of Wales Lecture, Dylunio’r BLOODHOUND SSC – Y Car 1000 milltir yr awr (Designing Bloodhound SSC – The 1000 mph Car), by Professor Ken Morgan FREng FLSW, Swansea University, to be given in the Societies Tent 1, on Wednesday 8 August, beginning at noon. A flyer for the lecture can be found here.

 

  • The Honourable Society of the Cymmrodorion Lecture  Olion traed rhyddid: George Cadogan Morgan a Chwymp y Bastille by Dr Mary-Ann Constantine FLSW, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, to be given in the Societies tent 2, on Monday 6 August beginning at noon. A flyer for the event can be found here.

 

  • A meeting to launch the volume, Edward Matthews, Ewenni, by Professor D. Densil Morgan DD FLSW, University of Wales Trinity Saint David, to be held in the University of Wales Tent, on Tuesday, 7 August, beginning at 3.00 p.m.; (Professor Morgan will also be interviewed about the book by Catrin Beard, in the Literature Tent at 12.45 p.m. on the same day). Click here for a flyer.

 

  • The Eisteddfod Literary Lecture, Gwlad y Meirw Byw (The Land of the Living Dead), by Professor Jane Aaron FLSW, University of Glamorgan, to be given in the Literature Tent, on Wednesday, 8 August, beginning at 11.00 a.m. See here for a flyer.

 

  • Jane Aaron will be talking to the authors of the most recent books in the series ‘Writing Wales in English’ – Jasmine Donahaye (Whose People? Wales, Israel, Palestine); Damian Walford Davies (Cartographies of Culture), and Daniel Williams (Black Skin, Blue Books) on Friday 10 August, beginning at 2.00pm in the University of Wales stand.