Darlith ar y cyd rhwng y GCF a ChDdC

‘Life at the extremes – oxygen, the miracle molecule’ 

Darlith gan Yr Athro Damian Bailey 

Darlith ar y cyd rhwng y Gymdeithas Cemeg Frenhinol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 

 

5.00pm  20 Mawrth 2013

Ystafell GT9012 Adeilad Alfred Russel Wallace
 Campws Glyntaff, Prifysgol Morgannwg


Yr Athro Damian Bailey yw Athro Ffisioleg a Biocemeg Prifysgol Morgannwg lle mae’n Arweinydd yr Uned Ymchwil sy’n bennaf gyfrifol am feithrin ymchwil yn y grŵp Gwyddorau Iechyd ac Ymarfer Corff.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Bill George

 

 

 

‘Drug testing and the Olympics‘ 

Darlith gan Yr Athro David Cowan FRPharmS

Darlith ar y cyd rhwng y Gymdeithas Cemeg Frenhinol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 

 

12.45pm, 14 Chwefror  2013,

Ystafell Seminar ILS, Prifysgol Abertawe

 

Yr Athro Cowan yw Cyfarwyddwr Canolfan Rheoli Cyffuriau Coleg King’s yn Llundain, ac arweiniodd y rhaglen profi cyffuriau yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Bill Griffiths