William Grove: Wales’s Most Famous Scientist?

‘William Grove: Wales’s Most Famous Scientist?’

Darlith gan yr Athro Syr John Meurig Thomas FLSW Hon.FRSE Hon.FREng FRS 

Prifysgol Caergrawnt

6.30 pm, ar 2 Rhagfyr 2011

 Darliftha Grove, Prifysgol Abertawe

 

Ceir taflen am y ddarlith yma.