Ancient Britons, Europe and Wales

Cynhadledd Undydd ar

‘Frythoniaid yr Henfyd, Cymru ac Ewrop: Ymchwil newydd mewn Geneteg,

Archaeoleg ac Ieithyddiaeth’

 

Cynhadledd Undydd ar Frythoniaid yr Henfyd, Cymru ac Ewrop: Ymchwil newydd mewn Geneteg, Archaeoleg ac Ieithyddiaeth – noddir ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cynhelir y gynhadledd hon yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar 4 Mehefin 2011.

 

 Ceir taflen am y ddarlith yma.