AGM 2019 / CBC 2019

The LSW AGM  will take place at 3.45pm Wednesday 22rd May 2019 and will be held in the Physiology A lecture theatre, Sir Martin Evans Building Cardiff University.

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Ffisioleg A, Adeilad Syr Martin Evans, Prifysgol Caerdydd, dydd Mercher, 22 Mai 2019 am 3.45y.p.

To view the Agenda and Papers for the meeting, please click on the links below

Cliciwch ar y linciau isod i weld yr Agenda a’r Papurau ar gyfer y cyfarfod

Should you prefer to receive a paper copy by post, please contact the office on 029 2037 6976, or email Janice at jgillian@lsw.wales.ac.uk

Os hoffech gopi papur drwy’r post,  cysylltwch â’r swyddfa os gwelwch yn dda ar 029 2037 6976, neu e-bostiwch Janice: jgillian@lsw.wales.ac.uk