Swyddogion a Chyngor

Y Llywydd a Chadeirydd y Cyngor yw Syr Emyr Jones Parry GCMG FInstP PLSW.

Aelodau Cyngor y Gymdeithas, a etholwyd gan ac o blith y Cymrodyr, yw: 

 • Syr Emyr Jones Parry GCMG FInstP PLSW (aelod ex officio)
 • Yr Athro Jane Aaron FEA FLSW
 • Yr Athro David Boucher FRHistS AcSS FLSW
 • Yr Athro Mike Charlton FInstP FLSW
 • Yr Athro Kenneth Dyson AcSS FRHistS FLSW FBA
 • Yr Athro Dianne Edwards CBE ScD FRSE FLSW FRS
 • Yr Athro nancy Edwards FSA FLSW
 • Yr Athro David Evans FLSW
 • Yr Athro Robert Evans FLSW FBA
 • Syr Roger Jones OBE FLSW
 • Yr Athro John Wyn Owen CB FRGS FHSM FRSocMed FLSW
 • Yr Athro Roger Owen FREng FLSW FRS
 • Yr Athro Ole Petersen CBE FMedSci MAE FLSW FRS
 • Yr Athro Keith Robbins DLitt FRSE FRHistS FLSW
 • Yr Athro Keith Smith FRSC FLSW
 • Yr Athro Alan Shore FInstP FLSW
 • Yr Athro M Wynn Thomas OBE FLSW FBA
 • Yr Athro John Tucker FBCS FLSW
 • Yr Athro Peter Wells CBE DSc FREng FMedSci FIET FInstP FLSW FRS
 • Yr Athro Robin Williams CBE FInstP FLSW FRS

 

Yn ogystal â’r Llywydd a Chadeirydd y Cyngor, mae gan y Gymdeithas bedwar Swyddog arall:

Is-Lywydd (Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth):

Yr Athro Ole Petersen CBE FMedSci MAE FLSW FRS

 

Is-Lywydd (Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol): 

Yr Athro M Wynn Thomas OBE FEA FLSW FBA

 

Ysgrifennydd Cyffredinol:

Yr Athro John Tucker FBCS FLSW

 

Trysorydd:

Yr Athro John Wyn Owen CB FRGS FHSM FRSocMed FLSW

 

Prif Weithredwr y Gymdeithas yw’r Athro Peter Halligan; Clerc y Cyngor yw Gwen Lloyd Aubrey.

 

Llywydd Cyntaf y Gymdeithas

Syr John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC MAE FLSW FRS

Is-Lywydd Cyntaf y Gymdeithas (Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth):

Yr Athro Dianne Edwards CBE ScD FRSE PLS FLSW FRS

Trysorydd Cyntaf y Gymdeithas: 

 Syr Roger Jones OBE FLSW