Annual Review 2012-13 ¦ Adolygiad Blynyddol 2012-13

 

 

Our Annual General Meeting in May 2013 marked the third birthday of the Learned Society of Wales, the country’s first national scholarly academy.  Which raises questions: What have we achieved in our first three years? Have we made a difference?

 

 

 

The Society’s Annual Review is available to read here (published October 2013)

 

 

Click here to download a copy of the Review in English or here to download a copy in Welsh

 

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ym mis Mai 2013, nodwyd trydydd pen-blwydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, academi ysgolheigaidd gyntaf y genedl. Sy’n codi cwestiynau: Beth ydym ni wedi’i gyflawni yn ystod ein tair blynedd gyntaf? Ydym ni wedi gwneud gwahaniaeth?

 

 

Gellir darllen Adolygiad Blynyddol y Gymdeithas yma

 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’r Adolygiad yn Saesneg neu yma i lawrlwytho copi Cymraeg.