Nodiadau Canllaw ar gyfer cwblhau’r Ffurflen Gais (AWST 2015)