Gwyn Thomas in the Kingdom of the Chip

Yr Athro Dai Smith a’r Athro Peter Stead yn cofio bywyd a gwaith

Gwyn Thomas

7pm 31 Hydref 2013

Lluniaeth ysgafn o 6.30pm

Celf Ganolog y Barri, Sgwâr y Brenin

 Noson am ddim, gyda thocynnau

Cofrestru am docyn yma

“The worlds of Gwyn Thomas collided at Barry in a mayhem of carnival and character which was the bedrock of his writing and philosophy: Kiss me quick, Doctor Crippen’s just around the next Cosy Corner! To be taught by Gwyn was a contradiction in terms which an Einstein could not unravel, but whose blessing of laughter bends has lit up my whole life.”   Dai Smith 

Ymunwch â ni i nodi canmlwyddiant Gwyn Thomas gyda noson yn dathlu cysylltiad yr awdur â’r Barri.

Gwyn Thomas oeddun o awduron, darlledwyr a deallusion cyhoeddus mwyaf toreithiog Cymru. Unwaith disgrifiodd ei waith fel ‘Chekov with chips’, ac mae ei weithiau tywyll comig yn parhau’n olwg cynhyrfus ar fywydau a lleoliadau de Cymru ddiwydiannol.

 

Ganwyd Gwyn Thomas yn y Cymer, Porth, a chafodd ei addysgu ym Mhrifysgol Rhydychen, cyn symud i’r Barri yn y 1940au, lle bu’n dysgu Sbaeneg yn Ysgol Sirol y Bechgyn y Barri am tuag ugain mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn cyhoeddodd dros ddwsin o nofelau a chasgliadau o straeon byr.

Addysgwyd Dai Smith a Peter Stead ill dau gan Gwyn Thomas yn Ysgol Bechgyn y Barri, a bydd eu sgwrs fywiog yn tynnu ar eu hatgofion ohono, yn ogystal â’i weithiau ysgrifenedig.

 Noson am ddim, gyda thocynnau.

Ewch i www.gwynthomaslsw.eventbrite.co.uk neu ffonio 02920 376971 i gofrestru.

   Lawrlwytho taflen