Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin, Llanelli: Darlithoedd Gan Gymrodyr y Gymdeithas

Gwahoddir chi yn gynnes i’r cyfarfodydd a’r darlithoedd canlynol gan Gymrodyr y Gymdeithas a gynhelir ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin, Llanelli:

  • Darlith ‘Thomas Charles o’r Bala: Rhodd Sir Gâr i’r Gogledd’, gan yr Athro D. Densil Morgan, a gynhelir yn ym Mhabell Lên, Ddydd Llun, 4 Awst, gan dechrau am 3.15.
  •  Darlith, ‘Tunplat Llanelli, “Lladron” America a’r “Mugwump” o Dregaron’, gan yr Athrawon E. Wyn James a Bill Jones, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 2, Dydd Iau, 7 Awst, gan dechrau am 10.30.
  • ‘Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards’. Dr Christine James sy’n traddodi Dalith Goffa Hywel Teifi Edwards eleni ac mae’n edrych ar fywyd a gwaith Gwenallt. Gynhelir yn ym Mhabell Lên, Ddydd Iau, 7 Awst, gan dechrau am 11.00.
  • Darlith, ‘Syr Rhys ap Tomas a Brwydr Bosworth’, gan yr Athro Dafydd Johnston, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 1, Dydd Iau, 7 Awst, gan dechrau am 11.00.
  • Darlith, ‘’Yr Unol Daleithiau: gwlad dychymyg y Cymry,’  gan yr Athro M. Wynn Thomas, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 2, Dydd Iau, 7 Awst, gan dechrau am 12.30.
  • ‘Y Brif Ddarlith Wyddoniaeth: Dau Gymro, Dau Sais ac Un Americanwr’, gan  Syr John Meurig Thomas, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 1, Dydd Iau, 7 Awst, gan dechrau am 13.00. Sesiwn gyda chyfieithu ar y pryd.
  • Cymdeithas Hanes Eglwys Bresbyteraidd Cymru Siaradwr: Derec Llwyd Morgan, a gynhelir ym Mhabell y Cymdeithasau 1, Dydd Gwener, 8 Awst, gan dechrau am 11.00.
  •  ‘Sesiwn cwestiwn ac ateb ar hanes, gwleidyddiaeth a datganoli’, gyda’r Arglwydd Kenneth O. Morgan, Stondin Gwasg Prifysgol Cymru (LL04), Dydd Gwener, 8 Awst, gan dechrau am 12.00.
  •  ‘Anerchiad Llywydd yr Wyl’, gan Syr John Meurig Thomas, a gynhelir yn yr Pafiliwn, Dydd Sadwrn, 9 Awst, gan dechrau am 13.20. Ceir taflen yma.

 

Hefyd, fydd darlith y Gymdeithas yn cael yn cynnal am 12.00 dydd Mawrth 5 Awst: