Dadl y Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Trefnwyd dadl ar y cyd â’r Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2013. Roedd y ddadl yn ymdrin â sut y gellir defnyddio cydweithio prifysgol-busnes i gynyddu twf economaidd tymor byr a lleihau lefelau diweithdra yng Nghymru.

 

Diben y Sefydliad yw darparu llwyfan niwtral ar gyfer trafod materion polisi sydd ag elfen wyddonol, peirianyddol neu dechnolegol.

Cadeirydd y Digwyddiad oedd Iarll Selborne GBE FRS, Cadeirydd y Sefydliad.

Ymhlith y siaradwyr roedd:

  • Yr Athro Colin Riordan FLSW, Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd 
  • Syr Leszek Borysiewicz FRS FRCP FMedSci FLSW, Is-Ganghellor, Prifysgol Cambridge
  • Syr Terry Matthews OBE FREng, Cadeirydd, Wesley Clover
  • Edwina Hart MBE CStJ AM, Gweinidog yr Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth y Llywodraeth Cymru

Hefyd yn bresennol roedd Syr John Cadogan, Llywydd y Gymdeithas; Dr Lynn Williams, Prif Weithredwr y Gymdeithas; a DrDougal Goodman, Prif Weithredwr y Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ceir adroddiad am y digwyddiad yma

Ceir oriel Flickr o’r digwyddiad yma

 

Cafodd y cyfarfod gefnogaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Phrifysgol Caerdydd.