Cymrodyr Cychwynnol

Mae gan y Gymdeithas bum deg wyth o Gymrodyr Cychwynnol, oll yn ffigurau blaenllaw yn eu disgyblaethau academaidd perthnasol:

 

Syr John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC PLSW FRS (Llywydd cyntaf) – Cadeirydd, Fusion Antibodies Ltd; yn flaenorol: Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cynghorau Ymchwil; Athro Cemeg Purdie, Prifysgol St Andrews; Athro Cemeg Organig Forbes, Prifysgol Caeredin; Prif Wyddonydd, Canolfan Ymchwil BP; Cyfarwyddwr Ymchwil, BP; Athro Cemeg Ymweliadol, Coleg Imperial, Llundain; Cymrawd Athrofaol, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Sydney Anglo FSA FRHistS FLSW FBA – yn flaenorol: Athro Hanes Syniadau, Prifysgol Abertawe; Cymrawd, Sefydliad Warburg

Yr Athro Huw Beynon DSocSc AcSS FLSW – Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol: Athro Cymdeithaseg, Deon Ymchwil a Chyfarwyddwr Canolfan ESRC CRIC, Prifysgol Manceinion; Cyfarwyddwr, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Syr Leszek Borysiewicz KBE FRCP FRCPath FMedSci FLSW FRS – Is-Ganghellor, Prifysgol Caergrawnt; yn flaenorol: Prif Weithredwr, Y Cyngor Ymchwil Meddygol; Athro Meddygaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru; Dirprwy Reithor, Coleg Imperial, Llundain

Yr Athro Richard Carwardine FRHistS FLSW FBA – Athro Hanes America Rhodes a Llywydd Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Thomas Charles-Edwards FRHistS FLSW FBA – Athro Celtaidd yr Iesu a Chymrawd, Coleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Ian Clark FLSW FBA – Athro Gwleidyddiaeth Ryngwladol E H Carr, Prifysgol Aberystwyth; yn flaenorol, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Ganolfan Astudiaethau Rhyngwladol a Chymrawd, Coleg Selwyn, Prifysgol Caergrawnt

Yr Athro Stuart Clark FRHistS FLSW FBA – yn flaenorol Athro Hanes Modern Cynnar, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Marc Clement FIEE FLSW – Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol Cymru; Cadeirydd Arloesi a Chyfarwyddwr y Sefydliad Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Abertawe

Yr Athro David Crystal OBE FLSW FBA – Cymrawd Athrofaol Er Anrhydedd, Prifysgol Bangor; Is-Lywydd, y Sefydliad Ieithyddiaeth; yn flaenorol, Athro, Prifysgol Reading

Yr Athro Syr Barry Cunliffe CBE FSA FLSW FBA – Athro Archaeoleg Ewropeaidd, Prifysgol Rhydychen; yn flaenorol: Llywydd, Cyngor Archaeoleg Prydain; Llywydd, y Gymdeithas Henebion

Yr Athro Martin Daunton LittD FRHistS FLSW FBA – Meistr, Neuadd Trinity, ac Athro Hanes Economaidd, Prifysgol Caergrawnt

Syr David Davies CBE DSc FREng FIET FLSW FRS – Cadeirydd, The Hazards Forum; yn flaenorol: Athro Pender a Phennaeth yr Adran Peirianneg Electronig a Thrydanol, Coleg y Brifysgol, Llundain; Is-Ganghellor, Prifysgol Loughborough; Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, y Weinyddiaeth Amddiffyn; Llywydd, yr Academi Peirianneg Frenhinol

Yr Athro Wendy Davies OBE FSA FRHistS FLSW FBA – yn flaenorol: Athro Hanes a Dirprwy Brovost, Coleg y Brifysgol, Llundain; Is-Llywydd, yr Academi Brydeinig

Yr Athro Robert Dodgshon FLSW FBA – yn flaenorol, Athro Daearyddiaeth Ddynol Gregynog a Chyfarwyddwr y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Kenneth Dyson AcSS FRHistS FLSW FBA – Athro Ymchwil Hyglod, Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Athro Astudiaethau Ewropeaidd a Chyd-Gyfarwyddwr yr Uned Briffio Ewropeaidd, Prifysgol Bradford

Yr Athro Dianne Edwards CBE ScD FRSE FLSW FRS – Athro Ymchwil Hyglod mewn Palaeobotaneg ac, yn flaenorol, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Daear, Cefnfor a Phlanedol, Prifysgol Caerdydd

Syr Sam Edwards FLSW FRS – yn flaenorol: Athro Ffiseg Cavendish a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Caergrawnt; Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, yr Adran Ynni; Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, y Cyngor Ymchwil Gwyddonol

Yr Athro Richard J Evans DLitt FRHistS FRSL FLSW FBA – Athro Regius Hanes Modern a Chymrawd Coleg Gonville and Caius, Prifysgol Caergrawnt; Athro Rhethreg Gresham, Coleg Gresham, Llundain

Yr Athro Robert Evans FLSW FBA – Athro Regius Hanes a Chymrawd, Coleg Oriel, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Roy Evans CBE FREngFICE FIStructE FLSW – yn flaenorol: Athro Peirianneg Sifil a Strwythurol, Prifysgol Caerdydd; Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Yr Athro Farwnes Ilora Finlay of Llandaff FRCP FRCGP FLSW – Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Liniarol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre; Athro Meddygaeth Liniarol Er Anrhydedd, yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cyfarwyddwr Meddygol, Canolfan Marie Curie Holme Tower, Caerdydd

Yr Athro R Geraint Gruffydd DLitt FLSW FBA – yn flaenorol: Athro yr Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth; Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Cyfarwyddwr, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Y Fonesig Deirdre Hine DBE FFPHM FRCP FLSW – Cadeirydd, Sefydliad BUPA; yn flaenorol: Uwch Ddarlithydd mewn Meddygaeth Geriatrig, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru; Prif Swyddog Meddygol, y Swyddfa Gymreig; Llywydd, Cymdeithas Feddygol Prydain

Yr Athro Christopher Hooley FLSW FRS – Athro Ymchwil Hyglod, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Athro Mathemateg Bur, Prifysgol Durham a Phrifysgol Caerdydd

Syr John Houghton CBE FLSW FRS – Gwyddonydd Er Anrhydedd yng Nghanolfan Hadley er Darogan ac Ymchwil Hinsawdd, y Swyddfa Feterolegol, a Labordy Rutherford Appleton; yn flaenorol: Athro Ffiseg Atmosfferig, Prifysgol Rhydychen; Prif Weithredwr, y Swyddfa Feterolegol; Llywydd, y Gymdeithas Feterolegol Frenhinol; Cadeirydd, y Cydbwyllgor Gwyddonol, Rhaglen Ymchwil yr Hinsawdd y Byd; Cadeirydd, Panel Rhynglywodraethol er Newid Hinsawdd (enillydd Gwobr Heddwch Nobel)

Yr Athro Graham Hutchings DSc FIChemE FRSC FLSW FRS – Athro Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol: Athro a Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Leverhulme; Pennaeth yr Adran Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Geraint H Jenkins DLitt FLSW FBA – yn flaenorol: Cyfarwyddwr, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; Athro a Phennaeth yr Adran Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Robert M Jones DLitt FLSW FBA – yn flaenorol Athro a Phennaeth Adran yr Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Syr Roger Jones OBE FLSW – Cadeirydd y Cyngor, Prifysgol Abertawe; Cadeirydd ZooBiotic Ltd; yn flaenorol Cadeirydd, Penn Pharmaceuticals Ltd

Yr Athro Andrew Linklater AcSS FLSW FBA – Athro Gwleidyddiaeth Ryngwladol Woodrow Wilson, Prifysgol Aberystwyth; yn flaenorol: Athro Cyswllt, Prifysgol Monash; Athro, Prifysgol Keele

Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS – yn flaenorol: Athro Cemeg Anorganig, Prifysgol Sheffield; Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, y Weinyddiaeth Amddiffyn

Yr Athro John McWhirter FREng FIMA FInstP FIEE FLSW FRS – Athro Ymchwil Hyglod, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cymrawd Hŷn, Grŵp Prosesu Signalau, QuinetiQ Ltd

Yr Athro Susan Mendus FLSW FBA – Athro Athroniaeth Wleidyddol, Prifysgol Caerefrog; Is-Llywydd (Gwyddorau Cymdeithasol), yr Academi Brydeinig

Yr Athro Derec Llwyd Morgan DLitt FLSW – yn flaenorol: Athro y Gymraeg ac Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru

Y Barwn (Kenneth O) Morgan o Aberdyfi DLitt FRHistS FLSW FBA – yn flaenorol: Uwch Ddarlithydd mewn Hanes, Prifysgol Abertawe; Cymrawd a Phraelector, Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, Coleg Queen’s, Rhydychen; Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor, yna Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru

Yr Athro Prys Morgan FRHistS FSA FLSW – Llywydd, Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion; yn flaenorol Athro Hanes, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Michael O’Hara FRSE FLSW FRS – yn flaenorol: Athro Daeareg, Prifysgol Aberystwyth; Athro Ymchwil Hyglod, Prifysgol Caerdydd; Athro, Prifysgol Caeredin

Yr Athro David Olive CBE FLSW FRS – yn flaenorol: aelod o staff, CERN; Athro Ffiseg, Coleg Imperial, Llundain; Athro Ymchwil Ffiseg ac Athro Ymchwil Mathemateg, Prifysgol Abertawe

Yr Athro John Wyn Owen CB FRGS FHSM FRSocMed FLSW – Cadeirydd, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, Athro Atodol Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Sydney; yn flaenorol Cyfarwyddwr, GIG Cymru

Yr Athro Roger Owen FREng FLSW FRS – Athro Peirianneg Sifil, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Abertawe

Yr Athro John Pearce FLSW FRS – Athro Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Syr Keith Peters FMedSci FRCP FRCPE FRCPath FLSW FRS – Uwch Ymgynghorydd, GlaxoSmithKline R & D; Cadeirydd y Cyngor, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol: Athro Regius Ffiseg, Prifysgol Caergrawnt; Llywydd yr Academi Gwyddorau Meddygol

Syr Dai Rees FRSC FRCPE FMedSci FIBiol FLSW FRS – yn flaenorol: Prif Weithredwr, y Cyngor Ymchwil Meddygol; Cyfarwyddwr,  Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Meddygol; Prif Wyddonydd, Unilever Research; Darlithydd Cemeg, Prifysgol Caeredin

Yr Athro Keith Robbins DLitt FRSE FRHistS FLSW – yn flaenorol: Athro Hanes, Prifysgol Bangor; Athro Hanes Modern, Prifysgol Glasgow; Is-Ganghellor, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru

Yr Athro Charles Stirling FRSC FLSW FRS – yn flaenorol: Athro Cemeg Organig, Prifysgol Bangor; Athro Cemeg Organig, Prifysgol Sheffield

Yr Athro Fonesig Jean Thomas DBE CBE FMedSci FLSW FRS – Meistr, Coleg St Catharine’s, ac Athro Biocemeg Macromolecwlaidd, Prifysgol Caergrawnt; Is-Lywydd ac Ysgrifennydd Biolegol, y Gymdeithas Frenhinol

Yr Athro Syr John Meurig Thomas DSc ScD FLSW FRS – Athro Cemeg Cyflwr Solid Er Anrhydedd, Prifysgol Caergrawnt; yn flaenorol: Athro a Phennaeth yr Adran Cemeg, Prifysgol Aberystwyth; Athro a Phennaeth yr Adran Cemeg Ffisegol a Meistr Peterhouse, Prifysgol Caergrawnt; Cyfarwyddwr ac Athro Cemeg Fullerian, Athrofa Frenhinol Prydain Fawr; Is Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Cymru

Syr Keith Thomas FRHistS FLSW FBA – Cymrawd, Coleg All Souls, Rhydychen; yn flaenorol: Llywydd, yr Academi Brydeinig; Llywydd, Coleg Corpus Christi, Rhydychen; Athro Hanes Modern a Dirprwy-Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro M Wynn Thomas OBE FLSW FBA – Athro Saesneg ac Athro Emyr Humphreys Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol Cyfarwyddwr y Ganolfan ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Nghymru, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Steven Tipper AcSS FLSW FBA – Athro Gwyddoniaeth Wybyddol, Prifysgol Bangor; yn flaenorol, Cyfarwyddwr, Canolfan Niwrowyddoniaeth Glinigol a Gwybyddol Wolfson, Prifysgol Bangor

Yr Athro John Tucker FBCS FLSW – Athro Cyfrifiadureg a Phennaeth yr Ysgol Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Kenneth Walters DSc FLSW FRS – Athro Ymchwil Hyglod, Sefydliad Mathemateg a Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Peter Wells CBE DSc FREng FMedSci FIET FInstP FLSW FRS – Athro Ymchwil Hyglod, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol: Athro Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth, Prifysgol Bryste; Athro Ffiseg Feddygol, Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru

Yr Athro Alasdair Whittle FLSW FBA – Athro Ymchwil Hyglod mewn Archeoleg, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Syr Dillwyn Williams FMedSci FRCP FRCPath FLSW – yn flaenorol: Dirprwy-Brofost, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru; Athro Histopatholeg, Prifysgol Caergrawnt; Llywydd, Cymdeithas Feddygol Prydain

Yr Athro Robin Williams CBE FInstP FLSW FRS – Athro Ymchwil, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol: Athro a Phennaeth Adran Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd; Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe

Y Parchedicaf a’r Gwir Anrhydeddus Dr Rowan Williams PC DD FRSL FLSW FBA – Archesgob Caergaint; yn flaenorol Athro Diwinyddiaeth, Prifysgol Rhydychen

Mae’r isod yn ychwanegol i’r Cymrodyr Cychwynnol uchod (ymadawedig):

Y diweddar Athro Syr David Williams QC DL FLSW – yn flaenorol: Athro Cyfraith Seisnig Rouse Ball, Cymrawd Coleg Emmanuel, Llywydd Coleg Wolfson, Is-Ganghellor, Prifysgol Caergrawnt; Llywydd, yna Canghellor, Prifysgol Abertawe (bu farw. 6 Medi 2009)

Y diweddar Athro Eric Sunderland CBE FIBiol FLSW – yn flaenorol: Athro Anthropoleg, Prifysgol Durham; Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor; Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru (bu farw 24 Mawrth 2010)

Y diweddar Farwn (Brian) Flowers o Queen’s Gate yn Ninas San Steffan Kt DSc FInstP FLSW FRS – yn flaenorol: Athro Ffiseg Langworthy, Prifysgol Manceinion; Cadeirydd, y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth; Rheithor, Coleg Imperial, Llundain; Is-Ganghellor, Prifysgol Llundain (bu farw 25 Mehefin 2010)