Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru’n dod yn Noddwr Brenhinol Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru bleser o’r mwyaf gyhoeddi bod Eu Echelder Brenhinol, Tywysog Cymru, wedi derbyn yn raslon ei gwahoddiad i ddod yn Noddwr Brenhinol i’r Gymdeithas.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi ysgol academi ysgolheigaidd gyntaf ac unig Gymru.  Yn Elusen Cofrestredig (rhif 1141526), fe sefydlwyd y Gymdeithas a’i lansio’n gyhoeddus ym mis Mai 2010.  Ei phwrpas yw dathlu, cydnabod, diogelu ac annog rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd, yn ogystal â ha harneisio a llywio talent y genedl, fel y’i hymgorfforir yn ei Chymrodyr, er lles, yn bennaf, Cymru a’i phobl.

Dywedodd Llywydd y Gymdeithas, Syr John Cadogan: “Mae hyn yn newyddion ardderchog.  Mae’r Gymdeithas wedi’i freinio a’i hanrhydeddu’n fawr iawn gan benderfyniad Eu Uchelder Brenhinol i ddod yn Noddwr Brenhinol iddi.  Mae’r hysbysiad yn cydnabod y rôl arwyddocaol y mae’r Gymdeithas – a gafodd ei sefydlu yn gymharol ddiweddar – yn chwarae yn barod ym mywyd cyhoeddus Cymru ac yn natblygiad deallusol, gwyddonol a ddiwylliannol y genedl, a chaiff ei groesawu’n gynnes gan ein Cymrodoriaeth.” 

DATGANIAD I’R CYFRYNGAU