Loading Events
  • This event has passed.

Pensaerniaeth Waldo – Darlith Edward Lhuyd Lecture

Thursday 29 November 2018, at 6:00 PM - 7:30 PM
Halliwell Centre, Carmarthen SA31 3EP

Darlithydd: Yr Athro Mererid Hopwood

Cadeirydd: Y Parchedig Athro Densil Morgan 

‘Beth yw trefnu teyrnas?’ Dyna un o’r cwestiynau sydd gan Waldo Williams yn ei gyfrol Dail Pren. Ac o graffu ar ei gerddi, gellir gweld sut y mae’r bardd o Sir Benfro’n talu sylw, dro ar ôl tro, i’r llefydd hynny sy’n caniatáu i bobl gwrdd â’i gilydd: y cyntedd, y trothwy, y ddôr a’r ffenest. Drwy wneud hyn, mae’n cynnig ger bron y darllenwyr weledigaeth radical am fyd lle mae tangnefedd yn teyrnasu. Yn y ddarlith hon, bydd Mererid yn trafod rhai o ddelweddau a llinellau yn ei waith ac yn ceisio esbonio pam ei bod yn credu mai pensaer cydymdeimlo yw Waldo.

*****

Cynhelir Darlith Edward Lhuyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Nod y ddarlith flynyddol hon yw dathlu ysgolheictod disglair cyfrwng Cymraeg.

Ceir lluniaeth ysgafn ar ôl y ddarlith. Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb.

Event Details
Date
Thursday 29 November 2018
Time
6:00 PM - 7:30 PM
Website
https://tocyn.cymru/en/event/fe1ae7c0-4b8a-4827-9300-c29917d48957
Organizer
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Website:
View Organizer Website