Event Support Application Form

  • • Promoting innovative research / Hyrwyddo ymchwil arloesol • Reaching beyond academia to policy makers and influencers / Estyn y tu hwnt i’r byd academaidd at lunwyr polisi a dylanwadwyr • Promoting learning and debate to a wider audience / Hyrwyddo dysg a thrafodaeth i gynulleidfa ehangach • Increasing the number of Fellows actively contributing to LSW’s work / Cynyddu’r nifer o Gymrodyr sy’n cyfrannu’n weithredol at waith y Gymdeithas
  • e.g. diverse speakers, promotional avenues, methods used at event / e.e. siaradwyr amrywiol, llwybrau hyrwyddo, dulliau a ddefnyddir yn y digwyddiad*