Laboratories of the Spirit: Barry Morgan and Rowan Williams discuss RS Thomas’s Religious Poetry

 

6.30pm 1 Tachwedd 2013

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Prifysgol Abertawe

Tocynnau: £5 / £3.50

Swyddfa Docynnau: 01792 60 20 60

http://www.taliesinartscentre.co.uk/performances.php?id=775&language=welsh

 

Y Parchedicaf Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru,

a’r Gwir Barchedig Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Caergaint

yn trafod barddoniaeth grefyddol R. S. Thomas, i goffau

canmlwyddiant geni’r diweddar fardd.

 

Cadeirydd: Yr Athro M. Wynn Thomas, ysgutor llenyddol RS Thomas.

 

Ar adeg canmlwyddiant geni R. S. Thomas, un o’r beirdd modern mawr ar drywydd ysbrydol, mae’n briodol i ddau o brif eglwyswyr y dydd  – Dr Rowan Williams, Meistr Coleg Magdalene, Caergrawnt, a chyn Archesgob Caergaint, a Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru – ystyried etifeddiaeth werthfawr ei weledigaeth

– M Wynn Thomas

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Dr Sarah Morse

I lawrlwytho poster, cliciwch yma