‘Yr Hen Fam’: RS Thomas and the Church in Wales

‘Yr Hen Fam’: RS Thomas and the Church in Wales


7.00pm Thursday 11 April

Main Arts Lecture Theatre

Bangor University 

 

 

A Learned Society of Wales Anniversaries  lecture by  Professor M. Wynn Thomas, RS Thomas’ literary executor. 

This will be followed by the opening of an exhibition of material from the extensive collection of the R.S. Thomas Study Centre, Bangor University, including unpublished manuscripts, letters and photographs as well as drawings and paintings by his wife, Elsi Eldridge.

The opening will be followed by the launch of R.S. Thomas: Uncollected Poems (Bloodaxe Books), ed. Tony Brown and Jason Walford Davies, the co-directors of the R.S. Thomas Study Centre. 

Light refreshments.  Free admission.

 

Organised by The Learned Society of Wales. Further information from Tony Brown (els015@bangor.ac.uk / 01248 382113) or Jason Walford Davies (j.w.davies@bangor.ac.uk / 01248 382239)

 ******

 

7.00pm Dydd Iau Ebrill 2013

Prif Darlithfa’r Celfyddydau

Prifysgol Bangor

Darlith Pen-blwyddi Cymdeithas Ddysgedig Cymru gan yr Athro M. Wynn Thomas, ysgutor llenyddol RS Thomas.

Bydd agoriad arddangosfa o ddeunydd o gasgliad eang Canolfan Astudio RS Thomas, Prifysgol Bangor, i ddilyn, sy’n cynnwys llawysgrifau sydd heb eu cyhoeddi, llythyron a ffotograffau, yn ogystal â darluniau a phaentiadau gan ei wraig, Elsi Eldridge.

Dilynnir yr agoriad gan lansiad  R.S. Thomas: Uncollected Poems (Bloodaxe Books), gol. Tony Brown a Jason Walford Davies, cyd-gyfarwyddwyr Canolfan Astudio RS Thomas.

Lluniaeth ysgafn. Mynediad am ddim.

 

Trefnir gan Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Gwybodaeth ychwanegol gan Tony Brown (els015@bangor.ac.uk / 01248 382113) neu Jason Walford Davies (j.w.davies@bangor.ac.uk  / 01248 382239)