The 52nd William Menelaus Memorial Lecture

 SWIEET2007 Darlith Goffa William Menelaus

 

mewn cydweithrediad â Cymdeithas Ddysegedig Cymru

 

 “From Here to Infinity”

 

Martin Rees

 

Yr Athro’r Argwlydd Rees o Lwydlo OM FRS FREng(Hon)

Y Seryddwr Brenhinol 

 

6.00yh, Dydd Llun 26 Mawrth 2012 

Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute, Parc Cathays, Caerdydd 

Gyda chefnogath Prifysgol Caerdydd

  Ceir taflen am y ddarlith yma .

  SWIEET2007 Logo

 Ymddiriedolaeth Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET2007) 

 

  

Sefydlwyd y Sefydliad ym 1857 a dyfarnwyd iddo Siarter Corfforiad Brenhinol ym 1881.  Mae’n ymroi i “annog a datblygu Gwyddor ac Ymarfer Peirianneg” ac fe’i “sefydlwyd i hwyluso rhannu gwybodaeth a syniadau ymhlith ei aelodau, a chofnodi canlyniadau profiad”. Drwy gyflawni’r swyddogaethau hyn, chwaraeodd y Sefydliad ei ran yn datblygu gwybodaeth dechnegol, a thrwy ei aelodau unigol, gwnaeth gyfraniadau ymchwil pwysig mewn sawl maes, hyd at 2007. Yn 2007, cytunodd y Sefydliad i ddod â’i swyddogaethau Cymdeithas Ddysgedig i ben, a throsglwyddo ei holl gronfeydd i Ymddiriedolaeth Addysgol. Mae’r Ymddiriedolaeth Addysgol wedi cytuno i barhau â’r Ddarlith a’r Cinio Menelaus fel rhan o’i gweithgareddau. 

 

Bellach mae’r Sefydliad yn gwneud dyfarniadau Bwrsariaeth, teilyngdod a dyfarniadau eraill, i fyfyrwyr unigol ac i sefydliadau addysgol, ac yn gynyddol mae’n canolbwyntio ar “ieuenctid i beirianneg” gan ehangu i weithio mewn ysgolion.