Diwrnod Dillwyn: Gwyddoniaeth, Diwylliant, Cymdeithas

Diwrnod Dillwyn: Gwyddoniaeth, Diwylliant, Cymdeithas

 

Dillwyn  Day Flyer: Teresa at Microsope 

Dydd Gwener 22 Mehefin, 10.00 – 17.00

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

 

Symposiwm undydd, trefnir gan Brifysgol Abertawe a Chymdeithas Ddysgedig Cymru, ar rôl allweddol y llinach Dillwyn ym mywyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg: o’r ymgyrch gwrth gaethwasiaeth a masnach draws yr Iwerydd i ffotograffiaeth arloesol gynnar, o lenyddiaeth ffeministaidd a ffuglen ddiwydiannol flaegar i wleidyddiaeth is adeiladu cenedl.

 

Ymhlith y siaradwyr:

Professor Prys Morgan FRHistS FSA FLSW

Professor Chris Evans (Prifysgol Morgannwg)

Dr Kirsti Bohata (CREW, Prifysgol Abertawe)

Dr David Painting

Mr Richard Morris, FRPS

Professor Iwan Morus (Prifysgol Aberystwyth)

 

 

Mae’r digwyddiad am ddim, ond archebwch le drwy gysylltu â:

Dr Kirsti Bohata (Prifysgol Abertawe) neu Dr Sarah Morse (Swyddog Gwiethredol Cymdeithas Ddysgedig Cymru) drwy ebost DillwynProject@swansea.ac.uk neu ffôn 02920 376971

 

 

Ceir taflen am y symposiwm yma.

 

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect Dillwyn, gwelir yma.