‘Beth yw diben Prifysgolion?’

Symposium undydd ar 

Beth yw diben Prifysgolion?’

18 Mai 2011, Ysgol Rheolaeth Caerdydd, UWIC, Llandaf

  

  

Mae Prifysgolion yn ganolog i ddatblygiad y byd modern ac yn wynebu disgwyliadau cynyddol – sy’n gwrthdaro weithiau – gan unigolion, busnesau a llywodraethau. Mae gan academyddion, sy’n greawdwyr ac yn warcheidwaid bywyd eu Prifysgolion, eu gofynion, disgwyliadau a dyheadau eu hunain, ar gyfer dysgu, ysgolheictod ac ymchwil. Yn ystod y Symposiwm undydd hwn, y digwyddiad cyntaf dan y thema Prifysgolion, bydd y Gymdeithas yn trafod y cwestiwn allweddol, Beth yw diben Prifysgolion?

 

Bydd y Symposium yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau o amrywiaeth o bersbectifau gwahanol: diwylliannol, athronyddol a phersonol; y persbectif ysgolheigaidd pur – ymchwil ac ysgolheictod er eu mwyn eu hunain; persbectif y llywodraeth – ei disgwyliadau a’i pholisi ar gyllido a meysydd allweddol eraill; a’r persbectif a ddarperir gan rôl y prifysgolion yn hyrwyddo twf economaidd ac adnewyddu wrth ddiwallu anghenion cyflogwyr.

 

Ceir taflen yma: Beth yw diben Prifysgolion 2011 a rhaglen yma: Rhaglen.

Ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad bydd:

 

·         David Rosser (CBI Cymru)

·         Yr Athro Graham Richards (Prifysgol Rhydychen)

·         Yr Athro Sir John Meurig Thomas (Prifysgol Caergrawnt)

·         Yr Athro Dai Smith (Prifysgol Abertawe)

 

ac, yn ogystal cadeirydd yr adolygiad annibynnol diweddar o lywodraethu addysg uwch yng Nghymru

·         John McCormick 

 

Comisiynwyd yr adroddiad gan Lywodraeth Cymru ac fe’i cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2011; gellir ei lawrlwytho yma: Cyflawniad ac Atebolrwydd.