Probability and Analysis at the Highest Degree of Non-commutativity

Darlith Ffiniau Gyntaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru

 

‘Probability and Analysis at the Highest Degree of

Non-commutativity’ 

 

Professor Dan-Virgil Voiculescu,

University of California, Berkeley

 

  Darlithfa Wallace, Prifysgol Caerdydd

 

 5.00 yh., Dydd Llun, 28 Mehefin 2010

 

Damcaniaeth tebygolrwydd rhydd yw damcaniaeth fathemategol a ddatblygwyd dros y 25 mlynedd diwethaf sy’n disgrifio haprwydd pan fydd diffyg cymudadedd ar ei uchaf. Yn gyflinellol â rhan fawr o debygolrwydd clasurol mae gan y ddamcaniaeth fodelau mewn matricsau hap, algebrâu gweithredwr a chyfuniadedd. Mae pecynnau mathemategol dadansoddi rhydd perthynol wedi dechrau ymddangos.

 

Dyfarnwyd gwobr NAS 2004 mewn Mathemateg i’r Athro Voiculescu gan Academi Genedlaethol y Gwyddorau yn UDA am “the theory of free probability, in particular, using random matrices and a new concept of entropy to solve several hitherto intractable problems in von Neumann algebras.” Fe’i hetholwyd i Academi Genedlaethol y Gwyddorau yn 2006.

  

Cyfres o ddarlithoedd yw Ffiniau sy’n gwahodd academyddion nodedig i siarad am ffiniau ymchwil a gosod eu cyfraniadau eu hunain yn eu cyd-destun. 

 

I weld adroddiad am yr achlysur, cliciwch yma.

  Ceir taflen am y ddarlith  yma.