Pen-blwyddi

 

Gwaith gan feddyliau niferus ar draws nifer o genedlaethau yw ysgolheictod ac ymchwil. Mae gwreiddiau’r hyn a wyddom yn y gorffennol. Mae’r hyn y rhoddwn werth arno yn cyffwrdd â’r presennol ac yn awgrymu syniadau a chyfeiriadau at y dyfodol.

Cyfres o ddarlithoedd yw Pen-blwyddi, gyda phob un yn gysylltiedig â phen-blwydd, lle gwahoddir academyddion nodedig i adfyfyrio ar ganfyddiadau, neu ddathlu unigolyn neu ddigwyddiad.

Bydd Darlith Pen-blwydd yn aml yn nodi pobl a digwyddiadau sydd â chysylltiadau â Chymru. Un amcan sydd gan y gyfres yw datgelu ac achub hanes a esgeuluswyd, dathlu cyfoeth treftadaeth, ac addysgu cynulleidfa eang. Felly, fel rheol disgwylir i’r darlithoedd fod yn hygyrch, gyda chyhoeddusrwydd eang, yn agored ac am ddim.

Mae’r Gymdeithas yn croesawu ymholiadau gan unigolion a chyrff ynglŷn â chynnig a chynnal darlith Pen-blwydd.

 Darlith Pen-blwyddi nesaf yw:

Darlith gan yr Athro M Wynn Thomas OBE FLSW FBA, ysgutor llenyddol RS Thomas.  , 7.00pm, Dydd Iau 11 Ebril, Prifysgol Bangorl. Lluniaeth ysgafn. Mynediad am ddim. Gwybodaeth ychwanegol gan Tony Brown (els015@bangor.ac.uk / 01248 382113) neu Jason Walford Davies (j.w.davies@bangor.ac.uk / 01248 382239)

 

 Y darlithoedd Pen-blwydd blaenorol a drefnwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yw:

·         Cynhadledd dridiau ar ‘Writing Welsh History, 1850-1950: Cyd-destunau a Chymariaethau, Cynhadledd i Nodi Canmlwyddiant History of Wales  J.E Lloyd (1911)’ ar 20-22 Gorffennaf 2011, a drefnwyd gan Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor, ar y cyd â Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

·         ‘The Coldest March of Robert Falcon Scott’ gan yr Athro Susan Solomon (Prifysgol Colorado Boulder ac Uwch Wyddonydd, National Oceanic and Atmospheric Administration, USA), ar 7 Mehefin 2011 ym Mhrifysgol Caerdydd

 

·         ‘The Role of Societies in the Making of National Identity’  gan yr Athro Robert Evans (Prifysgol Rhydychen) a’r Athro Prys Morgan (Prifysgol Abertawe), a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2010 ym Mhrifysgol Abertawe