Ffiniau

Cywreinrwydd unigol yn aml sy’n sbarduno pobl i geisio gwybodaeth, ac fe rennir y canfyddiadau â chymuned wybodus a rhyngwladol, sydd hefyd yn eu profi.

Cyfres o ddarlithoedd yw Ffiniau sy’n estyn gwahoddiad i academyddion nodedig siarad am ffiniau ysgolheictod ac ymchwil yn eu meysydd a gosod eu cyfraniadau eu hunain yn eu cyd-destun. Bydd Darlithwyr Ffiniau yn aml yn ymwelwyr â Chymru, ac yn dod o blith rheng flaen eu disgyblaethau.

Gall Darlith Ffiniau fod ar unrhyw bwnc. Gall amrywio o’r hynod dechnegol ac allgynhwysol i’r esboniadol a phoblogaidd. Gall fod yn ddigwyddiad unigol neu ddarlith arbennig mewn cynhadledd. Fel rheol disgwylir i’r darlithoedd gael cyhoeddusrwydd eang, a bod yn agored ac am ddim.

Mae’r Gymdeithas yn croesawu ymholiadau gan unigolion a chyrff ynglŷn â chynnig a chynnal darlith Ffiniau.

Ymhlith y darlithoedd Ffiniau ar gyrraedd mae:

 Y darlithoedd Ffiniau blaenorol a drefnwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yw: